завирам се

завирам се
гл. - мушкам се, навирам се, въвирам се, натяквам се, провирам се
гл. - тикам се, пъхам си носа, пъхам си гагата, меся се, бъркам се, пъхам се, вра се
гл. - натрапвам се, увирам се, натискам се, нахалнича

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • завирам — гл. възвирам, вря, сгорещявам се, кипвам гл. пъхам, вкарвам, вдъхвам, втиквам, напъхвам, блъскам, навирам, вмъквам, въвирам, мушкам, ръгам, затиквам, затъквам, забивам, набивам, натиквам, тикам, забучвам, втъквам, натъквам, провирам, въвеждам,… …   Български синонимен речник

  • връъ — завирам (нещо някъде) връъ му гу паразитно вмятане, в превод да му го завра, не се уточнява на кого, по принцип, на всичко, може да има положителна и отрицателна натовареност в зависимост от случая …   Речник на Северозападния диалект

  • загньетох — завирам зАгньети ми го у гъзо заври ми го в гъза, молба, отправена от дама, отегчена от еднообразието в секса …   Речник на Северозападния диалект

  • бутам — гл. блъскам, натискам, тикам, побутвам, натяквам, тласкам, изтиквам, избутвам, напирам, насилвам, напъвам, наблягам, силя, мушкам гл. барам, пипам, докосвам, набарвам, набутвам, напипвам, опипвам, побарвам, попипвам, сбутвам гл. смущавам,… …   Български синонимен речник

  • буча — гл. боботя, ехтя, заехтявам, бухтя, гърмя гл. набучвам, забучвам, муша, мушкам, намушквам, ръгам, наръгвам, забивам, затихвам, завирам, затъквам, изтиквам, навирам, набивам, бода, набождам, пробождам гл. изгърмявам, трещя, тряскам, изтрещявам,… …   Български синонимен речник

  • бъркам се — гл. вмесвам се, намесвам се, вземам участие, участвувам, замесвам се, забърквам се, пъхам си носа, пъхам си гагата, завирам се гл. обърквам се, сгрешавам, правя грешка гл. намесвам, преча, меся се …   Български синонимен речник

  • вбивам — гл. забивам, втиквам, втъквам, напъхвам, натиквам, завирам, вмествам, залоствам, пъхам, затиквам гл. втълпявам …   Български синонимен речник

  • вкарвам — гл. въвирам, пъхам, впъхвам, втиквам, вмъквам, ръгам, мушкам, вмествам, натиквам, помествам, въвеждам, наръгвам, намушквам, провирам, прокарвам, навирам, надъхвам гл. въвличам гл. бода, бодвам, забождам, набождам, пробождам, пронизвам, муша,… …   Български синонимен речник

  • вмъквам — гл. втиквам, вкарвам, пъхам, въвеждам, въвирам, вмятам, вплитам, вмествам, внедрявам, вгнездвам, впъхвам, завирам гл. включвам, помествам, прибавям, притурям, въвличам, причислявам, вписвам гл. бода, бодвам, забождам, набождам, пробождам,… …   Български синонимен речник

  • вмъквам се — гл. намъквам се, промъквам се, навлизам, влизам, настъпвам, вниквам, прониквам, нахлувам, нахълтвам, втурвам се, въвирам се, пристъпвам, встъпвам, провирам се, пропълзявам, присламчвам се, завирам се, навирам се, намествам се, напъхвам се,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”